mona petersson

VIDEO

Det där klarar jag av med en flugsmälla är en installation som visades på Ystad Konstmuseum 2008, här redovisas delar av den videoinstallationen. Samtliga videos har utljud som tillsammans bildar en mjuk ljudmatta.

One Spot, den enda platsen. En skildring av det enda kända exemplaret av den vilt växande Mansanida. Växtplatsen finns i San Fransisco och hålls hemlig. En biolog instruerar två personer hur sätta ner fötterna i växtens närhet, vikten av att gå i varandras fotspår. Mansanida kallas ”The living dead” den saknar förmågan att reproducera sig själv.

Ice Alley, en farled i Antarktis där isberg flyter omkring till fara för både fartyg och förankrade oljeplattformar.

Elektricitet, allt hänger samman genom energier.

Här Kalle, en tillsynses oansenlig lek där två treåringars pyssalr med en sandhög, vatten, bil, diskborste, spadar och en skål. Leken sker i realtid utan klipp tills leken är klar eller kanske avbruten. Ett barn har ett eget språk som bara kamraten Kalle förstår.

Ray, skildrar att plötsligt se omvärlden ur ett helt nytt perspektiv och därefter handla utefter den insikten.

Rat, något är på, fel plats, en man beskriver sitt korståg mot råttor, där han som familjeöverhuvud försvarar sitt hem och sin egendom mot ”inkräktarna”. Där råttan ses som en krigisk och beräknande varelse, någon som vill erövra en egendom.

One Spot, 2.30 minuter

Spela videoklipp

Ice Alley, 2 minuter

Spela videoklipp

Elektricitet, 3 minuter

Spela videoklipp

Här Kalle, 12 minuter

Spela videoklipp

Ray, 3 minuter

Spela videoklipp

Rat, 5 minuter

Spela videoklipp

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen