mona petersson

ABOUT

I min konstnärliga produktion intresserar jag mig för miljöfrågor och människans påverkan i relation till natursyn och maktutövning. Jag arbetar med installationer, skulptur och objekt i olika material och tekniker och tidigare även med väggcollage och video.

Mitt första miljöverk var Informationen på Bok & Biblioteksmässan 1997, där jag visade ett multimediaverk om klimatförändringarna. Jag sedan dess arbetat med teman såsom odlingslandskapens monokulturer, sterilisering av utsäde, andning-rening-skydd och fröns groningsegenskaper.

Ett tema som har vidareutvecklats i en serie av utställningar är Artdatabankens rödlistning av arter och dess utdöenderisk och effekten på biologisk mångfald. Det som genomsyrade verket var återkopplingen till kärnvapen och dess hotfulla inneboende ”livskraft”.

Numera handlar det också om ett sökande i material som galon och ull gestaltat i stora handbroderier, med idéer från rotspetsens styrande förmåga som försvinner om toppen skärs av. Roten går vilse. I mina broderier visualiseras tid och rum i stygnens precisa väg och rotspetsens intuitiva rörelse.

Jag driver tillsammans med 25 konstnärer Galleri ID:I, på Tjärhovsgatan i Stockholm.

Foto av verk och utställningar är tagna av mig

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more