mona petersson

OM

I min konstnärliga produktion intresserar jag mig för miljöfrågor och människans påverkan i relation till natursyn och maktutövning. Jag arbetar med installationer, skulptur och objekt i olika material och tekniker, poesi och tidigare även med väggcollage och video.

Mitt första miljöverk var Informationen på Bok & Biblioteksmässan 1997, där jag visade ett multimediaverk om klimatförändringarna. Jag har sedan dess arbetat med teman såsom odlingslandskapens monokulturer, sterilisering av utsäde, andning-rening-skydd och fröns groningsegenskaper.

Ett tema som har vidareutvecklats i en serie av utställningar är Artdatabankens rödlistning av arter och dess utdöenderisk och effekten på biologisk mångfald. Det som genomsyrade verket var återkopplingen till kärnvapen och dess hotfulla inneboende ”livskraft”.

Numera handlar det om ett sökande i trädens rotsystem i material som galon, ull och lin gestaltat i stora handbroderier och objekt. I utställningen Slå Rot fästa tråd är stygnens väg och rotspetsens rörelse är en metafor jag bär med mig när stygnen metodiskt letar sig fram över tyget. Där varje stygn är en medveten handling likt rotens förmåga att leta sig fram runt stenar. Stygnen visualiserar tid och rum och blir under arbetets gång en bärare av händelser och minnen som att någon tar sig rätten att ödelägga ett land en kultur och tvinga fram rotlöshet.

Jag driver tillsammans med 25 konstnärer ID:I galleri på Tjärhovsgatan i Stockholm.

Foto av verk och utställningar är tagna av mig

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen