mona petersson

I utställningen Mot Naturen intresserar jag mig för den globala odlingsindustrin. En växande utveckling där multinationella företag patenterar frön och därmed äger växters förmåga till fortplantning. Företag kan patentera en växtsubstans och privatiserar samtidigt en hel familj, eftersom substansen återfinns i hela växtfamiljen. En annan bioteknik som praktiseras är att utsädets DNA programmeras till sterilitet.

Ett sceneri i Mot Naturen är olika växters frön och dess sinnrika ”väntan” på gynnsamma groningssignaler för vissa växter är den positiva signalen färden genom ett djurs magtarmsystem. En inomkroppslig fröresa där växtens groningshämmande ämne förstörs och växten kan föröka sig, en resa som gestaltas i objekten Spjälkning.

Vandana Shiva ifrågasätter vår syn på kunskapstraditioner hon menar att det finns flera olika traditioner och att patentlagarna måste anpassas därefter. Mänskliga rättigheter kränks när företag kan lägga beslag på den ackumulerade kunskap som bönder har från tidigare generationer och förvandla den kunskapen genom patent till egendom. 

Den kunskap som patenteras i dag har i vissa fall funnits bland befolkningen under generationer och har använts i det dagliga livet, men trots det klassas kunskapen som en uppfinning när företagen erhåller rätten till den.  Att äga betyder i det här sammanhanget inte att man har kunskap, utan att man har rätten att kommersialisera den.

Vandana Shiva, kärnfysiker, miljöaktivist.

Utställningstext

Thomas Millroth, författare, skribent, recensent fd chef Ystad konstmuseum.

Klicka på bilderna för material och teknik

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen