mona petersson

Urval verk 2023 - 2016

Exhale, ID:I galleri på Supermarket Artfair Stockholm 2023
Our DNA is made out of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. We need what the tree exhales. So, we have a common destiny with the tree. We are all from the earth, and when the earth, water, and atmosphere are corrupted, it will create its own reaction. You should learn how to plant something. That is the first connection.

Floyd Red Crow Westerman

Transport, ID:I galleri på Konstnärshuset, Stockholm 2022
Rotkronans mörker är förutsättningen för trädkronans ljus, dagsljuset sammanlänkas med underjorden genom stammen. Myllan är linjen mellan rot och krona och transportzon för liv.
Transport är två sammanlänkade handbroderier på ena sidan en rotkrona och på den motstående sidan texten ”går spetsen av går roten vilse” handbroderat på lin 2,50 meter högt 1,54 m brett.

Slå rot fästa stygn, ID:I galleri Stockholm 2022
Trädens rotspetsar slår rot, samtidigt som de tar upp impulser från omgivningen. Om rötterna stöter på giftiga ämnen eller stenar görs justeringar i tillväxtzonen. Rotspetsen ändrar riktning och utlöparna tar en omväg runt det kritiska området.

Stygnens väg och rotspetsens rörelse är en metafor jag bär med mig när stygnen metodiskt letar sig fram över tyget. Där varje stygn är en medveten handling likt rotens förmåga att leta sig fram runt stenar. Stygnen visualiserar tid och rum och blir under arbetets gång en bärare av händelser och minnen som att någon tar sig rätten att ödelägga ett land en kultur och tvinga fram rotlöshet.

Still-Leben, Galleri KC, Göteborg 2021
Utställningens kan ses som en retrospektiv där tidigare verk sammanflätas med nygjorda gestaltat med objekt, handbroderier och video, delar av utställningen har även visats på galleri Das Esszimmer, Bonn och Platform Projects, Aten.

Den lilla harens tass, Örat mot marken och Revor under ytan, ID:I galleri, Stockholm
Gemensamt för utställningarna är frågor om skogsbruket och dess odlingslandskap. Vad finns kvar under ett kalhygge under den så kallade föryngringsytan en deformerad markyta av solitära tallplantor i strikta rader utan ett gemensamt kommunicerande rotsystem utan andra trädslag.

Vad är möjligt att äga, Röda Sten Konsthall, Göteborg 2016
Jag fick en inbjudan att göra ett verk med utställningsperiodens tematik Antropocen, verket skulle även ha en konstpedagogisk infallsvinkel. Min utgångspunkt var Artdatabankens rödlistning av hotade djur -och växtarter i relation till antropogena arter såsom kärnvapen och luftföroreningar.
Verket bestod av ett väggcollage (9 m), med väggtexter, pins och stort bord där ett foto på planeten jorden fyller bordsytan. Besökarna kunde med hjälp av post-it lappar skriva ner sina tankar, idéer och lösningar och fästa fast orden på bordet, texter som samlades in till en publikation.

Rödlistningen kategoriserar utrotningshotade växt -och djurarter efter arters tillstånd som nationellt utdöd(RE), starkt hotad(EN) kunskapsbrist(DD) osv. Antropogena ”arter” kategoriserades som ”En luftförorening Livskraftig(LC)”, ”En stridsspets Livskraftig (LC)” och atombombsprov (LC).

Klicka på bilderna för material och teknik

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen