mona petersson

Position 2 byggdes upp vid Hide kalkstensbrott, järnluckorna låg bakom en kulle i ett skogsbryn och huskonstruktionerna stod i närheten i en glänta i kanten av kalkstensbrottet nära havet.

Objekten är av järn och vilar på gjutna betongfundament. Lucköppningarnas fönster består av glas, nät och hålgjord plåt, själva luckan ger sken av en skyddande ingång till ett underjordiskt utrymme. Ingången ger plast för en vuxen person.

Husen är en järnrörskonstruktion som snabbt kan plockas isär för att förflyttas. Konstruktionerna har öglor i basen och gångjärn i dörrkarmarna, som visar på en möjlig övertäckning av en tältduk. Ett utsatt skydd som kan brukas eller har brukats.

Klicka på bilderna för material och teknik

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen