mona petersson

Position var en platsspecifik aktion och en iscensättning av hur kriget i forna Jugoslavien systematiskt utplånade kulturarvet och samtidigt raserade ett samhälles fysiska, mentala och sociala strukturer. Aktionen var också en fiktiv gestaltning av Kuwaitkrigets ”kliniska krigföring” med positionsbestämda robotar. Jag positionsbestämde med en satellitnavigator hundratals byggnader som är betydelsebärande för Göteborgs stad och dess invånares identitet.

I utställningen Position utforskade Mona Petersson ett samhälleligt vi. Utställningsrummet var staden Göteborg, och de enda objekt Petersson tillförde var ett antal svartgula skyltar som hon satte upp på byggnader som kunde tänkas vara lämpliga bombmål för en fientlig makt med avsikt att slå ut stadens viktigaste funktioner. På skyltarna angav hon varje byggnads exakta position som denna faställts av satelliter. Här kan vi-uppbyggnaden tyckas ligga nära paranoian: ett främmande satellitöga spionerar på vår stad och ger våldsverkare informationer om var bomber ska fällas för att på effektivaste sätt förstöra den; vilka som tillhör oss bestäms av den hotfulla främlingens blick. Men Peterssons tilltal är inte paranoikern, detta är inte varningar för en okänd fiende. Nej, genom att peka ut tänkta bombmål visar hon i själva verket på hur den moderna stadens nervsystem, blodomlopp och metabolism fungerar
– och framhåller samtidigt hur sårbara dessa funktioner är.

Position är liksom Utsatt-Skydd exempel på hur på hur Mona Petersson bedriver sakliga och insiktsfulla undersökningar av människolivets betingelser. Hennes verk frammanar en stark bild av hur nödvändiga, önskvärda och farliga vi är för varandra”.

Nik Ruth Persson översättare och författare

Klicka på bilderna för material och teknik

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen