mona petersson

Informationen visades i tre delar, ett nationellt brevutskick, en automatisk telefonsvarare och en bemannad informationsdisk på Bokmässan.

Syftet var att uppmärksamma de förhöjda växthusgashalterna i atmosfären främst den antropogena växthusgasen koldioxid. Projektet var ett tvärvetenskapligt arbete med stöd från Göteborg Energi och Svenska Mässan.
Brevutskicket var en koncentrerad brevkampanj av sju olika dragspelskort som skickades till fyra hundra personer med någon form av inflytande i samhället. Korten skickades anonymt ett efter ett varje fredag till samma fyra hundra personer i sju separata omgångar i sju veckor. Visning sker således i mottagarens hem eller arbetsplats.

Den automatiska telefonsvararen upprepade olika citat från Evert Taubes visor dramatiserade som de tidigare börsnoteringarna lästes på Sveriges Radio som ”Gäddans svall upp 5” eller ”Gråsparvarna flyger duktigt ikväll upp 7”

Vid informationsdisken svarade jag på frågor och delade ut flygblad (vikt A3) om den växthuseffektens funktion, problematik och möjliga lösningar. Jag tonade medvetet ner tänkbara dramatiska scenarier. Det som var grundläggande och mycket viktigt för hela projektet var att dess information är saklig och hämtad från etablerade naturvetenskapliga källor såsom IPCC från FNs klimatpanel och att all text var faktagranskad av olika yrkesgrupper inom området.

Klicka på bilderna för material och teknik

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Rulla till toppen