mona petersson

Still-Leben, Galleri KC, Göteborg
Utställningens tematik härrör från tidigare studier av den pågående artutrotningen av underjordiska mikrober, där jag i ett sidospår fascinerades av rotsystem och kommunicerande nätverk. Delar av utställningen har även visats på galleri Das Esszimmer, Bonn och Platform Projects, Aten, där jag belyser frågan;
Är skogen en superorganism?

Örat mot marken, Den lilla harens tass och Revor under ytan,
Galleri ID:I, Stockholm
Gemensamt för utställningarna är frågor om landskapet i skogen. Vad finns under en föryngringsyta under det deformerade kartlösta fältet, under odlingslandskapet för de barrotade tallplantorna? Och allas vår rätt att vara likgiltiga.
Revor under ytan fokuserar också fenomenet att rotspetsens styrande förmåga försvinner om toppen skärs av. Roten går vilse

Vad är möjligt att äga, Röda Sten Konsthall, Göteborg.
Jag fick en inbjudan att göra ett verk med utställningsperiodens tematik Antropocen, verket skulle som även ha en konstpedagogisk infallsvinkel. Installationen Vad är möjligt att äga har Artdatabankens rödlistning av hotade djur -och växtarter som utgångs- punkt.
Verket består av ett väggcollage (9 m), väggtexter, pins och stort bord där ett foto på planeten jorden fyller bordsytan med texter som biosfären, geosfären. Besökarna kan skriva ner sina tankar, idéer och lösningar och fästa fast orden på bordet, texter som samlas in till en publikation.
En rödlistning bokstavskategoriserar utrotningshotade växt -och djurarter efter arters tillstånd som nationellt utdöd(RE), starkt hotad(EN) kunskapsbrist(DD) osv.
Jag antecknade med blyerts bokstavskombinationer direkt på väggen i collaget. Även Antropogena ”arter” kategoriserades som ”En luftförorening Livskraftig(LC)”, ”En stridsspets Livskraftig (LC)” och atombombsprov (LC).
I övrigt bilder på ”högt och lågt” som råtta, tiger, bakterier, flugor och bin. Hela verket infiltrerades av skadade och defekta ögonirisar som rann i hundratals genom collaget.

 

Kommande utställningar 2022

Galleri ID:I, Stockholm
Konstnärshuset, Stockholm
Nemeshallen, Mölndal

Klicka på bilderna för material och teknik

Copyright © 2022 Mona Petersson  | Privacy policy | Webdesign by Onthefreeside

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more